not your dad's. read more here
Zastosowanie
 1. W odniesieniu do wszystkich ofert, zamówień i umów zawartych między Zamawiającym a Bold Online BV („BOLD Online”) stosuje się wyłącznie niniejsze ogólne warunki.
 2. Zamawiający może powoływać się na inne i/lub uzupełniające zapisy, jeżeli i o ile zostały one zaakceptowane przez BOLD Online.
 3. Między BOLD Online a Zamawiającym umowa kupna zostaje zawarta w momencie, w którym Zamawiający zaakceptuje ofertę BOLD Online poprzez pełne i prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego przez BOLD Online.
  1. Zawarcie umowy
   1. Między BOLD Online a Zamawiającym umowa kupna zostaje zawarta w momencie, w którym Zamawiający zaakceptuje ofertę BOLD Online poprzez pełne i prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego przez BOLD Online.
  2. Ceny
   1. BOLD Online zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów oferowanych w formie usługi w czasie trwania usługi, przy czym BOLD Online powiadomi o tym Zamawiającego najpóźniej z wyprzedzeniem 14-dniowym, a Zamawiający ma możliwość wypowiedzenia usługi w ciągu 10 dni i nie będzie miał żadnych zobowiązań za niedostarczone produkty.
   2. Kody promocyjne i karty podarunkowe mają okres ważności wskazany przez BOLD Online w momencie ich wydania.
   3. Promocje i oferty obowiązują do wyczerpania zapasów.
   4. Kody rabatowe dla znajomych Boldking nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych i/lub innych celów niż zostały wydane.
   5. Cele komercyjne: Zabrania się wykorzystywania nazwy marki Boldking oraz wszystkich możliwych kombinacji literówek w adresach internetowych, aby w ten sposób generować ruch służący do przekazywania kodu rabatowego dla znajomych.
   6. Cel wydania: Kod rabatowy dla znajomych jest przeznaczony do zdobywania nowych płacących klientów (przez osobiste kanały mediów społecznościowych, maile, przekazywanie informacji) Oferowanie kodu rabatowego dla znajomych poza kanałami osobistymi (przez kanały komercyjne) nie jest dozwolone.
   7. Każda manipulacja (lub próba) bądź inne niedozwolone działania będą rejestrowane i spowodują odmowę korzystania z kodów rabatowych dla znajomych. Boldking zastrzega sobie prawo do rozliczenia otrzymanej zniżki oraz zgromadzonych środków dodatkowych z mocą wsteczną.
  3. Płatność
   1. Zamawiający może uiszczać płatność tylko korzystając z metod płatności oferowanych przez BOLD Online.
   2. W przypadku korzystania z linka płatności, który jest przesyłany przez BOLD Online do Zamawiającego w celu automatycznego pobrania, Zamawiający udziela zgody firmie BOLD Online, aby również kolejne płatności pobierać z konta o podanym numerze.
   3. Płatność następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna. Płatność okresowa realizowana jest przed każdym okresem usługi.
   4. W przypadku zwłoki w płatności, na przykład z powodu anulowania pobranych kwot lub niedostatecznego salda na danym koncie, naliczone zostaną koszty w wysokości 2,50 euro.
   5. Jeżeli po pierwszym przypomnieniu płatność nie zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, BOLD Online ma prawo do natychmiastowego jednostronnego zakończenia usługi, przy czym nie ma to wpływu na prawo do odszkodowania ani na prawo do pobrania zaległych płatności, a także przeniesienia na Zamawiającego właściwych kosztów windykacji.
   6. Produkty pozostają własnością firmy BOLD Online do czasu otrzymania za nie płatności od Zamawiającego.
   7. Faktury i przypomnienia o płatności są wysyłane przez BOLD Online wyłącznie elektronicznie.
  4. Dostawa, czas dostawy i realizacja
   1. Dostawa BoldkingRepeat odbywa się na koszt BOLD Online na adres podany podczas zamawiania.
   2. Zamawiający (czyli osoba, do której wysyłana jest przesyłka) jest osobą zgłaszającą i importerem w kraju, do którego przeznaczona jest przesyłka.
   3. Zamówienia są wysyłane w ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia, przy czym dostarczenie możliwe jest tylko w dniach, w których na danym terenie przesyłki dostarcza PostNL. BOLD Online nie zapewnia możliwości odbioru.
   4. Zamawiający odpowiada z aktualność danych kontaktowych, w tym adresu dostawy. Jeżeli zamówienie nie zostanie dostarczone ze względu na nieprawidłowo wypełnione dane kontaktowe, BOLD Online wyśle zamówienie ponownie w ciągu 3 dni od momentu uzyskania prawidłowego adresu oraz naliczy koszty wysyłki.
  5. Anulowanie
   1. Po zakupie produktów Zamawiający ma możliwość rozwiązania umowy bez podawania powodów w ciągu 14 dni. Okres możliwości odstąpienia zaczyna się liczyć w dniu odebrania zamówienia.
   2. W okresie możliwości odstąpienia Zamawiający będzie ostrożnie postępował z produktem i opakowaniem. Zamawiający powinien rozpakowywać produkty tylko wtedy, jeżeli jest to konieczne do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeżeli klient korzysta z prawa do anulowania, zwraca produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeżeli jest to możliwe - w oryginalnym stanie oraz opakowaniu do firmy BOLD Online, zgodnie z instrukcjami podanymi przez BOLD Online.
   3. Zamówienie można zwracać pod poniższy adres: BOLD Online BV Vliegtuigstraat 6-M 1059 CL Amsterdam
   4. Koszty zwrotów ponosi Zamawiający.
   5. Jeżeli Zamawiający zapłacił już za produkty, BOLD Online zwróci płatność Zamawiającemu w ciągu 30 dni od otrzymania zwróconych produktów.
  6. Ochrona danych
   1. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego firmie BOLD Online są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy w sprawie ochrony danych osobowych. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce prywatności.
  7. Gwarancja i odpowiedzialność
   1. Firma BOLD Online gwarantuje jedynie, że dostarczone przez nią produkty są przystosowane do celu, do jakiego są przeznaczone na podstawie informacji przekazywanych przez BOLD Online oraz gwarantuje, że produkty są zgodne z ewentualnymi zobowiązaniami ustawowymi oraz innymi przepisami urzędowymi obowiązującymi dla tego celu zastosowania.
   2. Firma Bold Online gwarantuje, że dostarczane przez nią produkty i usługi zostały wytworzone lub dostarczone z poszanowaniem praw człowieka i przestrzeganiem zasad ekologii, bez wykorzystywania pracy dzieci.
  8. Zmiany
   1. Firma BOLD Online zastrzega sobie prawo zmiany tych ogólnych warunków w każdej chwili. Zalecamy regularne zapoznawanie się z tymi warunkami ogólnymi.
  9. Rozwiązanie
   1. Jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z tej umowy, BOLD Online może według własnego wyboru: a. dać Zamawiającemu możliwość wywiązania się ze swoich zobowiązań w terminie ustanowionym przez BOLD Online; b. rozwiązać umowę w całości lub w części bez uprzedniego powiadomienia; BOLD Online cały czas zachowuje prawo, aby oprócz rozwiązania umowy przenieść również na Zamawiającego pełne wyrównanie wszystkich szkód i kosztów.
  10. Spory i stosowane prawo
   1. Do wszystkich zobowiązań między BOLD Online a Zamawiającym stosuje się prawo holenderskie.
   2. Sąd Okręgowy w Amsterdamie jest wyłącznie uprawniony do powiadamiania o ewentualnych sporach między BOLD Online z Zamawiającym, wynikających z umowy lub związanych z nią w inny sposób.  Retour policy Bold Online BV

  Returns Process - summary

  If you are not 100% satisfied with your Boldking products we offer you a 30 day return service, free of charge. However all items must be returned to us in mint saleable condition. They must be returned unused and in their original, undamaged packaging.

  Please contact our customer service before you return your products. They will be glad to further assist you.

  We will reimburse the amount you paid for your purchase with us as soon as possible, within a maximum of 30 days after an assessment of the goods returned. The customer is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time frame are not to be accepted.

  Please send your returns to:
  BOLD Online BV - Returns
  Postbus 78091, 1070 LP Amsterdam  When and if returning your products, please consider the following terms and conditions:

  • We offer a 30 day return service.
  • When we receive your package in good order, we will refund you within 30 days.
  • Shaving products and Cosmetic products (blades, shave gel, after shave cream, lotion, moisturizer, etcetera.) may only be returned unopened and in their original packaging for hygienic reasons. Unfortunately, we will not take back any used razor blades, opened containers, jars, tubes or bottles.
  • We will only be able to accept returns on clothing (boxer shorts) when they have not been worn, soiled or washed. Underwear can only be returned in original packaging, as it is a hygiene product.
  • Please don’t fit boxer shorts directly on your skin. The best way to check the size of your boxer short, is by placing your new boxer on an old boxer that fits well.
  • We are able to process your returns and exchanges only when the order is returned to us in mint saleable condition, in original packaging and in a sturdy return box, faulty products excluded. We reserve the right to refuse returns that show wear and tear or other damage inflicted by the customer.
  • Exchanges to different size will be shipped by Boldking free of cost.
  • Damaged deliveries can be returned free of charge. Please contact customer service.
  • We offer a 100 days warranty on clothing (boxer shorts).
  • The customer is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time frame are not to be accepted.
  • In the event that the wrong product has been sent to you, we will refund the amount you paid for your purchase with us and any costs incurred on your behalf for the return of the wrong item shall also be refunded by us once we have received the goods from you within 30 days after purchase.